Bảng báo giá tên miền và hosting tại Vương Web

Hiện nay công ty TNHH Vương Web gửi đến quý khách hàng gói tên miền và hosting.

– Đề xuất mua tên miền và hosting:

+ Domain ( Tên miền ):

□ Tên miền quốc tế ( .com; .net, …) ; Phí duy trì hàng năm là : 230.000 VNĐ/năm

□ Tên miền Việt Nam (.com.vn, .net.vn…); Phí khởi tạo và duy trì năm đầu tiên là : 695,000VNĐ/năm

□ Tên miền Việt Nam (vn) ; Phí khởi tạo và phí duy trì năm đầu tiên là : 825,000VNĐ/năm Trong đó:

+ Phí khởi tạo tên miền quốc tế : MIỄN PHÍ

+ Phí khởi tạo tên miền Việt Nam : 345.000 VNĐ

+ Phí duy trì tên miền quốc tế ( .com,.net,…) : 230.000 đồng/năm

+ Phí duy trì tên miền Việt Nam ( .com.vn, .net.vn, …) : 350.000 đồng/năm

+ Phí duy trì tên miền Việt Nam (.vn….) : 480.000 đồng/năm

 

+ Hosting ( Duy trì hàng năm)

□ Dung lượng: 1000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail:30 – Chi phí:100.000vnđ/Tháng ( 1.200.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 2000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail:60 – Chi phí:150.000vnđ/Tháng ( 1.800.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 3000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail:160 – Chi phí: 240.000 vnđ/Tháng ( 2.880.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 4000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail:240 – Chi phí: 310.000 vnđ/Tháng ( 3.720.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 5000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail:Không giới hạn – Chi phí: 350.000 vnđ/Tháng ( 4.200.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 6000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 410.000 vnđ/Tháng( 4.920.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 7000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 460.000 vnđ/Tháng ( 5.520.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 8000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 500.000 vnđ/Tháng ( 6.000.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 10.000MB – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 560.000 vnđ/Tháng( 6.720.000 vnđ/năm)

□ Dung lượng: 20.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 900.000vnđ/Tháng(10.800.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 30.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 1.200.000vnđ/Tháng(14.400.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 50.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 1.700.000vnđ/Tháng(20.400.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 60.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 1.900.000vnđ/Tháng(22.800.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 70.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 2.300.000vnđ/Tháng(27.600.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 80.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 2.700.000vnđ/Tháng(32.400.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 90.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 3.000.000vnđ/Tháng(36.000.000vnđ/năm)

□ Dung lượng: 100.000Mb – Băng thông: Không giới hạn – Email/Webmail: Không giới hạn – Chi phí: 3.300.000vnđ/Tháng(39.600.000vnđ/năm)

 Khác: Dung lượng………- Băng thông:…. – E Mail: …….. – Chi phí:…………vnđ/tháng ( Giá trên chưa bao gồm thuế VAT )

0972 64 72 04

X

Tạo live chat facebook cho website

Bạn cần tư vấn ?